May, 2017
Single Room Single bed
Double 1 Double bed
Double 2 Double bed
Double 3 Double bed
Double 4 Double bed
Twin Room 1 Single bed Single bed
Twin Room 2 Single bed Single bed
Twin Room 3 Single bed Single bed
Twin Room 4 Single bed Single bed
Triple Room 1 Single bed Double bed
Triple Room 2 Single bed Double bed
Triple Room 3 Single bed Double bed
Triple Room 4 Single bed Double bed
Family Room 1 Double bed Double bed
Family Room 2 Double bed Double bed
Wed24May
Thu25May
Fri26May
Sat27May
Sun28May
Mon29May
Tue30May
Wed31May
Thu01Jun
Fri02Jun
Sat03Jun
Sun04Jun
Mon05Jun
Tue06Jun
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
80
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
sold
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
120
120
120
120
120
120
sold
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
120
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
135
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
150
Select Rooms